Preview Mode Links will not work in preview mode

May 20, 2021

Virksomhederne har tacklet Covid-19 forskelligt. Nogle har forberedt sig på vækst og justeret produktionen for at være klar efter krisen. Andre vedligeholder deres nuværende setup eller lukker afdelinger og satser på krisen snart er ovre. Men hvad virker egentlig bedst i kriser?

Det bliver vi klogere på sammen med to gæster fra Syddansk Universitets Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse. Det er lektor Mads Bruun Ingstrup og professor Kim Klyver. Du kan høre om læren fra andre kriser, gode krisestrategier og kriseparathed.

Du får også konklusioner fra Kim Klyvers to rapporter om corona-håndteringen i små og mellemstore virksomheder, ligesom Mads Bruun Ingstrup giver et indblik i, hvad Sax Lift i Vejen og Alcumatic i Sønderborg konkret gjorde under nedlukningerne i 2020.

Omtalte links i denne episode
Rapport: vad kan SMV´er lære af Covid-19?
Rapport: Hvordan SMV’er anvender og kombinerer forskellige strategier under Covid-19?

Virksomhedernes erfaringer - se mere genstartnu.dk