Preview Mode Links will not work in preview mode

May 20, 2021

Virksomhederne har tacklet Covid-19 forskelligt. Nogle har forberedt sig på vækst og justeret produktionen for at være klar efter krisen. Andre vedligeholder deres nuværende setup eller lukker afdelinger og satser på krisen snart er ovre. Men hvad virker egentlig bedst i kriser?

Det bliver vi klogere på sammen med...