Preview Mode Links will not work in preview mode

Dec 3, 2020

Pandemiens restriktioner vender op og ned på det meste. Digital møder, hjemmearbejde, karantæneperioder og en generel utryghed har ændret den hverdag, som virksomheder, ledere og medarbejdere har været  vant til at navigere i.

Hverdagens mindre udfordringer kan i det lys vokse til større problemer. Det ser vi nærmere på i denne episode i selskab med Steffen Korsgaard, som er institutleder på Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse og med Roberto Mora Cortez, som er adjunkt på samme institut på Syddansk Universitet.

Sammen kigger vi på, hvad corona-krisen betyder for virksomhedernes relationer mellem hinanden, og Roberto Mora Cortez gennemgår vitale pointer fra hans forskning i, hvad de succesfulde virksomheder lykkedes med at gøre under corona-epidemien.

Find alle pointerne her

Vi vender også de kulturelle forskelle og udfordringer, der kan være, når man handler internationalt. Små misforståelser kan blive til større problemer, når hele verden er ramt af corona-krisen.

Lyt med, når Roberto Mora Cortez sammen med Steffen Korsgaard gør os klogere på corona-krisens udfordringer og succeshistorier. Bemærk: Størstedelen af denne podcast foregår på engelsk.

Episoden er blevet til i samarbejde med Trekantområdet Danmark og Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse på Syddansk Universitet.