Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 7, 2021

Danmarks lille, åbne økonomi er afhængig af samhandel med udlandet. Zoomer vi ind på det sydjyske, er vi egentlig ret godt stillet.

Sydjylland har Nordsøens største havn i Esbjerg og Danmarks næststørste lufthavn og landfast grænse med skinner og asfalt til Tyskland.

Så hvad betyder den nye aftale om infrastruktur?

Den aftale, der betyder midtjysk motorvej fra Billund til Give, men ikke fra Billund til Haderslev.  

Den aftale, der giver et dobbelt jernbanespor mellem Padborg og Tinglev, men endnu ikke et jernbanespor til Billund Lufthavn, trods lufthavnens mål om fordoblede passagertal.

Den aftale, der betyder en udvidelse af motorveje E20 og E45 ved Fredericia, Vejle og Kolding, men mangler lidt fokus på den vestlige del af Jylland.

Jan Hessellund, administrerende direktør i Billund Lufthavn og Claus Schmidt, direktør i Udviklingsråd Sønderjylland giver deres perspektiver på infrastrukturen.

Læs mere på banentilbillund.dk og bll2040.dk for at blive klogere på lufthavnens ambitioner eller orienter dig på soenderjylland.dk, hvis du vil vide mere om Udviklingsråd Sønderjylland.