Preview Mode Links will not work in preview mode

Feb 23, 2021

Måske har du et billede af en iværksætter, som de står der i Løvens Hule? Typisk en mand, som kommer fra CBS og leder efter millioninvesteringer.

Men så er der Susan Rosenberg. Hun sagde jobbet op som folkeskolelærer, da hun så en mulighed for at lære alle at læse mere effektivt. Hun blev iværksætter, og som en del af det tog hun kurser under projektet Medstrøm. Hun driver i dag en succesfuld virksomhed, Timeglasset.

Virkelighedens iværksættere kommer nemlig i alle størrelser, og derfor kigger vi i Sydjysk Verdensklasse nærmere på, hvilke iværksættere, der findes i det sydjyske.

Det gør vi sammen med Jonathan Broch Jacobsen, som var projektleder på projektet Medstrøm. Et projekt, som skulle styrke iværksætteriet i Region Syddanmark.

Projektet har haft 1405 iværksættere igennem kurser fra 2015 til projektet lukkede med udgangen af 2020. 70 procent af deltagerne var kvinder, og det siger en del, når du får at vide, at iværksættere på landsplan udgøres af 75 procent mænd.

Samtidig har gennemsnitsalderen været højere end de typiske iværksættere, og de fleste kommer med en erhvervsbaggrund uden erfaring med at drive virksomhed.

Kom selv i gang på ehsyd.dk/ivaerksaetterdanmark