Preview Mode Links will not work in preview mode

Dec 3, 2020

Sydjyske virksomheder skal nemt og enkelt have adgang til specialiseret vejledning, hvis de ønsker at digitalisere en del af deres forretning eller finde støtte til innovationsprojekter. Det var blandt andet ambitionen bag den erhvervsfremme-reform som trådte i kraft i 2019.

Et system, som kort fortalt skal fremme de danske virksomheders muligheder for at drive virksomhed i Danmark og løfte deres konkurrenceevne. Den nye struktur har vi kigget nærmere på sammen med Mads Bruun Ingstrup.

Han er lektor på Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse på Syddansk Universitet og har blandt andet forsket i omgivelsernes betydning for forretningsudvikling, eksempelvis klyngedannelse og erhvervsfremmesystemet.

Hvad betyder de 14 nye erhvervsklynger for de sydjyske virksomheder, og hvad var tankerne bag den erhvervsfremmereform, som blandt skabte Erhvervshus Sydjylland i 2019. Hvilke muligheder har det skabt?

Mads Bruun Ingstrup kigger også nærmere på, hvad grænsen til Tyskland betyder for de sydjyske virksomheders muligheder for eksport, og ikke mindst hvorfor digitalisering kan være en vigtig satsning på tværs af brancher for at styrke erhvervslivet.

Lyt med, når Mads Bruun Ingstrup forklarer, hvilke muligheder de sydjyske virksomheder, fordi de ligger i Sydjylland.

Episoden er blevet til i samarbejde med Trekantområdet Danmark og Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse på Syddansk Universitet.